קידום אמנים
סינגלים ואלבומים, מול אנשי המדיה וגופי התקשורת